Dashboard
Ugovor o trgovanju financijskim instrumentima
vrijedi od 1.5.2016.
Ovim Ugovorom o trgovanju financijskim instrumentima (dalje u tekstu Ugovor) Nalogodavac i Nalogoprimac uređuju međusobne odnose glede trgovanja financijskim instrumentima, načina identifikacije Nalogodavca, verifikacije odabrane adrese i druga pitanja koja se tiču trgovanja financijskim instrumentima, odnosno pružanja investicijskih usluga i s njima povezanih pomoćnih usluga.
PROČITAJTE DOKUMENT