Dashboard
Postupanje s financijskim instrumentima
vrijedi od 21.2.2014.
Ovim aktom određuju se vrste i načini obavljanja poslova sa financijskim instrumentima kako su predviđeni u čl. 5. st. 1. t. 1. i t. 2. Zakona o tržištu kapitala, a sukladno odredbi čl. 584 istoga Zakona. kao i načini postupanja djelatnika pri obavljanju tih poslova
PROČITAJTE DOKUMENT