Dashboard
Opći uvjeti
vrijede od 13.12.2018.
Opći uvjeti određuju uvjete poslovanja, vrste usluga koje nudi Nalogoprimac za trgovanje financijskim instrumentima na ZSE, međusobna prava i obveze Nalogodavca i Nalogoprimca, opisuju rizik povezan s obavljanjem pojedinačnih poslova s financijskim instrumentima te određuje uvjete kod rješavanja mogućih sporova kod obavljanja poslova s financijskim instrumentima. Opći uvjeti su sastavni dio svih Ugovora koje Nalogoprimac sklapa s Klijentom kao Nalogodavcem, kao i svih ostalih ugovora u kojima se na iste poziva.
PROČITAJTE DOKUMENT