Dashboard
Obveznice
vrijedi od 24.3.2015.
Obveznica je vrijednosni papir u kojem se autorizirani izdavatelj obvezuje vlasniku obveznice vratiti nominalnu vrijednost obveznice i pripadajući iznos kamata (kuponi obveznice) koje su naznačene na obveznici. Na obveznici mogu biti navedene i dodatne stipulacije kojima se mogu dodatno definirati prava i/ili obveze izdavatelja ili vlasnika obveznice. Obveznice se obično izdaju na duže vremenske rokove te se stoga svrstavaju u dugoročne vrijednosne papire. Na američkom financijskom tržištu novo izdane obveznice, koje imaju rok dospijeća duži od deset godina, nazivaju se bond - obveznice. Ako se taj rok dospijeća kreće između jedne i deset godina onda se takvi vrijednosni papiri nazivaju note - srednjoročne obveznice, a ako je njihov rok dospijeća manji od jedne godine tada se one nazivaju bill / treasury bill - blagajnički zapisi.
PROČITAJTE DOKUMENT