Dashboard
Zaprimanje i izvršavanje naloga
vrijedi od 28.1.2019.
Pravilnik o obvezama investicijskog društva u svezi zaprimanja i izvršavanja Naloga Klijenta investicijskog društva Falcon brokeri d.o.o. (u daljnjem tekstu: Pravilnik) definira postupke i mjere koje Falcon brokeri d.o.o., iz Zagreba, Ljudevita Gaja 55 (u daljnjem tekstu: Društvo) primjenjuje prilikom zaprimanja, odnosno izvršavanja i prijenosa Naloga Klijenata za kupnju i prodaju financijskih instrumenata s ciljem postizanja najpovoljnijeg ishoda za Klijenta. U Pravilniku se pobliže opisuju elementi koje Društvo uzima u obzir prilikom izvršavanja odnosno zaprimanja i prijenosa Naloga drugoj osobi, mjesta na kojima se izvršavaju Nalozi i čimbenici koju utječu na izbor pojedinih mjesta izvršavanja Naloga te pridruživanje i alokacija Naloga Klijenata. Upozoravaju se Klijenti da Pravilnik ne predstavlja garanciju da će najpovoljniji ishod biti postignut prilikom izvršavanja svakog pojedinog Naloga, već definira kriterije prema kojima bi u najvećem mogućem broju slučajeva trebao biti postignut najpovoljniji ishod. Društvo je obvezno prije zaprimanja Naloga ishoditi pristanak Klijenta na ovaj Pravilnik te se stoga Klijentima savjetuje da utvrde da li im je isti prihvatljiv.
PROČITAJTE DOKUMENT