Dashboard
Dionice
vrijedi od 23.4.2015.
Dionica je dugoročni vrijednosni papir koji predstavlja adekvatni udio u vlasništvu određenog dioničkog društva. Dionice mogu glasiti na ime i na donositelja; mogu biti redovne i povlaštene (preferencijalne). Dionica se sastoji od: oznake dionice i nominalnog iznosa, oznaku vrste i roda dionice, tvrtke i sjedište izdavatelja dionice, tvrtku odnosno odnosno ime osobe na koju glasi dionica na ime ili naznaku da glasi na donositelja, datum izdavanja i broj dionice i faksimil potpisa statutom ovlaštenih osoba izdavatelja dionice. Dionicama se trguje na sekundarnim tržištima vrijednosnim papirima – burzama.
PROČITAJTE DOKUMENT