Dashboard
Definicije pojmova
vrijedi od 30.4.2014.
Ovim Pravilnikom jasno se navode definicije pojmova koji su korišteni u zakonima i pravilnicima i na koje se pozivaju svi interni pravilnici Društva.
PROČITAJTE DOKUMENT